Erfaring fra følgende industrier og bransjer/sektorer:

Handel, retail og merkevarer/B2C

Apotek, byggevarekjeder, bilforhandlere, bøker og media, helse, helsekost, konsumentelektronikk, konsumentvarer/FMCG, kosmetikk, maling/overflatebehandling, møbler, optikk, supermarkeder/kolonial, transport

Industriell handel/B2B

Elektroniske komponenter/elektronikk/data, farmasi, helsekost, kjemikalier, kraft, lastebiler/busser, metaller, programvare, telecom (mobil, M2M, RFID, alarmsystemer)

Produserende industri/stykkproduksjon

Aerospace, automasjon/robotikk, bildeler, elektronikk/kraftelektronikk, emballasje, forsvarsindustri/våpen, hvitevarer, maritim elektronikk, medikamenter, motorer, plastprodukter, skipsverft, verktøy, diverse underleverandørindustri (de fleste segmenter innen mekanisk industri og elektronikk)

Prosessindustri

Energiproduksjon, glass, gjødselprodukter, gruver/malm/mineraler, kartong, kjemikalier, papir & papp, støperier, stål/ferrolegeringer

Energi/fornybar energi/naturressurser

Olje & gass, fornybar energi (inkl. vindkraft, vannkraft, småkraft, CO2 ”fangst”), fiskerier, mineraler

Tjenesteytende industri/ ”business services”

Bank/finansiell industri, bemanning, bil/truck utleie, catering/kantiner, design, eiendom/eiendomsmegling, engineering/rådgivende ingeniører, entreprenører, hospitaler/sykehus, IKT rådgivning, ISP virksomhet, konsulentvirksomhet, kontorutstyr, logistikk, pakking, P/R byråer, programvare, reklamebyråer/media, rekruttering/headhunting, råvarehandel/metallhandel, telecom, transport/logistikk og bussdrift, trykkerier, diverse underleverandørsegmenter, vikarbyråer

Kontakt meg dersom du kjenner deg igjen i noen av følgende situasjoner:

Ketil A. Wig

Ketil Wig er eier og daglig leder i Remis AS, og bygget tidligere opp spesialistselskapet Rokade AS innen M&A og integrasjoner / snuoperasjoner som ble overtatt av KPMG i 2012. Fra 2013 frem til august 2015 var han ansvarlig for M&A området i Deloitte Norge. Tidligere bakgrunn er som konsulent i McKinsey & Co., Andersen Consulting / Accenture, samt fra en rekke management-for-hire oppdrag i Norge og internasjonalt. Han er utdannet siviling. fra NTH/NTNU, samt siv.øk./MBA fra Stanford University. Han arbeider med rådgivningsoppdrag og styreverv. Se også LinkedIn profil

Remis AS - Ketil Wig

Nedlastingssenter for Ketil Wig og Remis AS

Her finner du en oversikt over publiserte fagartikler på Remis AS sine websider, inkludert nedlastbare pdf artikler.

Både artiklene og fagnotatene beskriver grunnleggende strategiske problemstillinger og relevante metodeverktøy. Områder som dekkes er eksempelvis ulike typer M&A prosesser (f.eks. fordeler vs. ulemper ved et oppkjøp ift. en fusjon ift. en strategisk allianse), typiske fallgruver i integrasjoner og snuoperasjoner, eierstrategier og eierprosesser (corporate finance) for utvikling av eierverdier, styrets "corporate governance" rolle i M&A prosesser, etc.

Andre artikler omhandler ren metodikk, f.eks. design av strategiprosesser, utvikling av konkurransestrategier, finansieringsstrategier for vekstbedrifter, omstruktureringer, forhandlinger, forhandlingsteknikk og bruk av taktikk, forretningsutvikling, verdivurderinger, etc.

Det legges ut et nytt fagnotat (i pdf) eller en ny fagartikkel ca. hvert kvartal. Metodikken som beskrives i disse artiklene og fagnotatene er ikke kopiert generisk materiale, men er et resultat av forfatterens 35+ års erfaring med de valgte temaer. Materialet og metodikken er således egenutviklet og derfor copyright beskyttet.

Ta kontakt dersom du ønsker å bruke innholdet i artiklene i en kommersiell sammenheng.

Egen artikkelserie om forhandlinger

Se egen artikkelserie: Strategi og taktikk i forhandlinger.
Følgende fagnotater i pdf format er tilgjengelige for nedlasting (nummerrekkefølge). Disse fagnotatene inneholder samme informasjon som web artiklene, men de kan være lettere å lese eller distribuere - og figurene er i full størrelse.
Etter etterfølgende liste (under) er fagnotene også ordnet etter fagområde:

Her er en oversikt over fagartikler på disse websidene ordnet etter hovedtema:

Artikler om strategi, strategiprosesser og forretningsutvikling

Artikler om M&A og strukturell forretningsutvikling

Artikler om eierprosesser, eierstrategier og finansiering / Corporate Finance

Artikler om integrasjoner (etter oppkjøp og fusjoner), integrasjonsprosesser, synergier og "Post-Merger Integrations"

Artikler om omstrukturering/restrukturering og omstilling

Artikler om snuoperasjoner, kriser og kriseledelse