Erfaring fra følgende industrier og bransjer/sektorer:

Handel, retail og merkevarer/B2C

Apotek, byggevarekjeder, bilforhandlere, bøker og media, helse, helsekost, konsumentelektronikk, konsumentvarer/FMCG, kosmetikk, maling/overflatebehandling, møbler, optikk, supermarkeder/kolonial, transport

Industriell handel/B2B

Elektroniske komponenter/elektronikk/data, farmasi, helsekost, kjemikalier, kraft, lastebiler/busser, metaller, programvare, telecom (mobil, M2M, RFID, alarmsystemer)

Produserende industri/stykkproduksjon

Aerospace, automasjon/robotikk, bildeler, elektronikk/kraftelektronikk, emballasje, forsvarsindustri/våpen, hvitevarer, maritim elektronikk, medikamenter, motorer, plastprodukter, skipsverft, verktøy, diverse underleverandørindustri (de fleste segmenter innen mekanisk industri og elektronikk)

Prosessindustri

Energiproduksjon, glass, gjødselprodukter, gruver/malm/mineraler, kartong, kjemikalier, papir & papp, støperier, stål/ferrolegeringer

Energi/fornybar energi/naturressurser

Olje & gass, fornybar energi (inkl. vindkraft, vannkraft, småkraft, CO2 ”fangst”), fiskerier, mineraler

Tjenesteytende industri/ ”business services”

Bank/finansiell industri, bemanning, bil/truck utleie, catering/kantiner, design, eiendom/eiendomsmegling, engineering/rådgivende ingeniører, entreprenører, hospitaler/sykehus, IKT rådgivning, ISP virksomhet, konsulentvirksomhet, kontorutstyr, logistikk, pakking, P/R byråer, programvare, reklamebyråer/media, rekruttering/headhunting, råvarehandel/metallhandel, telecom, transport/logistikk og bussdrift, trykkerier, diverse underleverandørsegmenter, vikarbyråer

Kontakt meg dersom du kjenner deg igjen i noen av følgende situasjoner:

Ketil A. Wig

Ketil Wig er eier og daglig leder i Remis AS, og bygget tidligere opp spesialistselskapet Rokade AS innen M&A og integrasjoner / snuoperasjoner som ble overtatt av KPMG i 2012. Fra 2013 frem til august 2015 var han ansvarlig for M&A området i Deloitte Norge. Tidligere bakgrunn er som konsulent i McKinsey & Co., Andersen Consulting / Accenture, samt fra en rekke management-for-hire oppdrag i Norge og internasjonalt. Han er utdannet siviling. fra NTH/NTNU, samt siv.øk./MBA fra Stanford University. Han arbeider med rådgivningsoppdrag og styreverv. Se også LinkedIn profil

Remis AS - Ketil Wig

Prosessledelse innen M&A for ikke-finansielle mål (les mer om M&A)

I M&A prosjekter med mange interessenter og sensitive agendaer (som f.eks. eierstrategier, fusjoner, oppkjøp, virksomhetssalg, integrasjoner etc.) så kan en vesentlig del av verdiskapningen være knyttet til hvordan prosjektet gjennomføres - vel så mye som hva som blir gjort.

Denne artikkelen bygger på disse to grunnleggende artiklene om M&A og på denne om strategi og M&A. Du vil også ha nytte av å lese denne artikkelen om generell prosessdesign (uavhengig av M&A): utforming av strategiprosesser.


En rådgivningsleveranse består konseptuelt sett av en blanding av 3 ulike del-leveranser: analyse, prosess og resultat. Hvordan disse 3 ingrediensene vektes og leveres har stor innvirkning på hva som oppnås ift. prosessens interessenter, hvordan de påvirkes og hvilke støtte de gir den løsningen som forhandles frem.

Ulike typer M&A prosjektmål i oppkjøp og fusjonsprosesser

Noen relevante eksempler kan være å kjøre et prosjekt på en måte som gjør at alle eiere kan samle seg om én løsning, eller å bygge bro mellom ansatte som foretrekker en industriell eier og aksjonærer som ønsker en finansiell eier og bare tenker "pris".

Nødvendige kompetansekrav til M&A prosessledelse utover finans

Det å gjennomføre sensitive M&A oppdrag på en måte som skaper denne typen merverdi krever prosjektlederegenskaper langt utover faget finans (som er den enkle delen). Andre kompetanseelementer inkluderer evne til å få tillit fra eiere med ulike mål og motiver; evne til å bygge vinn-vinn løsninger og å oppnå aksept for dem; empati og lytte-egenskaper; evne til å rydde i en uoversiktlig situasjon og dra ut det vesentlige, for så å oversette det vesentlige til merverdi for hver enkelt interessent.
Eksempler på relevante M&A prosessmål, 
  
  prosessledelse, M&A prosessledelse, M&A mål, M&A prosessmål, M&A prosjektmål, mål for M&A prosjekter, 
  eierstrategi, eierstrategier, eierprosess, eierprosesser, prosessleveranse, M&A prosessleveranse, 

  oppkjøp, fusjoner, virksomhetssalg, bedriftssalg, selskapssalg, 

  bedrift, virksomhet, selskap, aksjeselskap, firma
Figur 1: Eksempler på relevante M&A prosessmål

Prosessleveransen består i å håndtere interessentene i en optimal rekkefølge og med tilpassede budskap for å bygger merverdi og oppnå prosessmålene.

Andre relevante artikler

Les om 5 innsikter til bedre strategier.
eller om Hvordan konkurrere effektivt i Norge.

Les også om valget mellom finansielle eller industrielle investorer/eiere og om finansiell restrukturering.

Se egen artikkelserie: Strategi og taktikk i forhandlinger.

For andre artikler se i nedlastingssenteret, og for teknikker knyttet til riktig prosess-design, se spesielt fagnotat #3: Strategi og strategiprosesser - årsaker til manglende resultater.