Erfaring fra følgende industrier og bransjer/sektorer:

Handel, retail og merkevarer/B2C

Apotek, byggevarekjeder, bilforhandlere, bøker og media, helse, helsekost, konsumentelektronikk, konsumentvarer/FMCG, kosmetikk, maling/overflatebehandling, møbler, optikk, supermarkeder/kolonial, transport

Industriell handel/B2B

Elektroniske komponenter/elektronikk/data, farmasi, helsekost, kjemikalier, kraft, lastebiler/busser, metaller, programvare, telecom (mobil, M2M, RFID, alarmsystemer)

Produserende industri/stykkproduksjon

Aerospace, automasjon/robotikk, bildeler, elektronikk/kraftelektronikk, emballasje, forsvarsindustri/våpen, hvitevarer, maritim elektronikk, medikamenter, motorer, plastprodukter, skipsverft, verktøy, diverse underleverandørindustri (de fleste segmenter innen mekanisk industri og elektronikk)

Prosessindustri

Energiproduksjon, glass, gjødselprodukter, gruver/malm/mineraler, kartong, kjemikalier, papir & papp, støperier, stål/ferrolegeringer

Energi/fornybar energi/naturressurser

Olje & gass, fornybar energi (inkl. vindkraft, vannkraft, småkraft, CO2 ”fangst”), fiskerier, mineraler

Tjenesteytende industri/ ”business services”

Bank/finansiell industri, bemanning, bil/truck utleie, catering/kantiner, design, eiendom/eiendomsmegling, engineering/rådgivende ingeniører, entreprenører, hospitaler/sykehus, IKT rådgivning, ISP virksomhet, konsulentvirksomhet, kontorutstyr, logistikk, pakking, P/R byråer, programvare, reklamebyråer/media, rekruttering/headhunting, råvarehandel/metallhandel, telecom, transport/logistikk og bussdrift, trykkerier, diverse underleverandørsegmenter, vikarbyråer

Kontakt meg dersom du kjenner deg igjen i noen av følgende situasjoner:

Ketil A. Wig

Ketil Wig er eier og daglig leder i Remis AS, og bygget tidligere opp spesialistselskapet Rokade AS innen M&A og integrasjoner / snuoperasjoner som ble overtatt av KPMG i 2012. Fra 2013 frem til august 2015 var han ansvarlig for M&A området i Deloitte Norge. Tidligere bakgrunn er som konsulent i McKinsey & Co., Andersen Consulting / Accenture, samt fra en rekke management-for-hire oppdrag i Norge og internasjonalt. Han er utdannet siviling. fra NTH/NTNU, samt siv.øk./MBA fra Stanford University. Han arbeider med rådgivningsoppdrag og styreverv. Se også LinkedIn profil

Remis AS - Ketil Wig

Strategi og strategiprosesser (se også: Strategi og riktig bruk av M&A verktøy)

Les denne artikkelen om "en strategi for strategien din": 5 innsikter til bedre strategier, eller hvordan konkurrere effektivt i Norge.

Alle mener noe om strategi ... uten å kunne definere hva det faktisk er! Riktig strategiarbeid med riktige prioriteter starter med en definisjon av strategi som fungerer:
En strategi er en samling av samordnede og tverrfaglige tiltak for å etablere og beholde robuste konkurransefortrinn.

Om konkurransefortinn, konkurransekraft og konkurransestrategier

En konkurransestrategi er en spesialisert strategi for å vinne kjøpsbeslutninger!

Kjøpsbeslutninger vinnes gjennom robuste konkurransefortrinn som utvikles ved å systematisk bygge konkurransekraft i samsvar med hvordan det tas leverandørvalg i de kundesegmentene man velger å betjene.
Kvaliteten på disse valgene er kritisk viktige.

Les denne grunnleggende artikkelen om Konkurransekraft og konkurransestrategier.
Effektive konkurransestrategier og differensiering møtes i det sentrale temaet: Riktig segmentering – mest undervurdert blant strategiske verktøy.

Etter ovennevnte to artikler som grunnlag, kan du også lese spesialartiklene om de ulike virkemidlene som inngår i oppbyggingen av effektive konkurransestrategier, f.eks. om innovasjonsstrategier; distribusjons- og kanalstrategier; produkt- og produktporteføljestrategier, kundeservicestrategier, kvalitetsstrategier, leveransestrategier, skreddersøm- / kundetilpasningsstrategier; og om prisingsstrategier.

Ulike typer strategier og strategiplaner

Det finnes en rekke ulike og relevante typer av strategier. Virksomhetsstrategier omfatter hele virksomheten.
Vekststrategier påvirker spesielt verdiutvikling (og dermed eierstrategier), bl.a. fordi vekst påvirker kapitalbinding og risiko. M&A strategier omhandler oppkjøp ifm. den ikke-organiske delen av en vekststrategi (oppkjøpsstrategier) eller strategier for salg av ikke-kjerne virksomhet. Corporate strategier er porteføljestrategier for konserner med flere virksomheter, der man balanserer kapitalallokering med risiko, vekst og kontantstrøm.

På nivået under selskapet eller virksomheten bygger man konkurransekraft gjennom ulike verdikjede-strategier som understøtter hovedstrategien. Eksempler er strategier for produksjon og logistikk for primærpunksjoner; eller finansieringsstrategier for støttefunksjoner. Det kan også være fagstrategier som dekker flere funksjonsområder, som f.eks. innovasjonsstrategier, segmentering, produktstrategier, kvalitetsstrategier, distribusjonsstrategier, "go-to-market" strategier, og strategier for internasjonalisering; eller for teknologioverføring og internasjonal lisensiering av knowhow og rettigheter.

Gjennomføring av strategiplaner er undervurdert ... fra ord til handling!

Virkeliggjøring av en strategi er en undervurdert ledelsesprioritet i de fleste bedrifter. Utfordringene er spesielt knyttet til mangel på eierskap til mål og prioriteter, samt at de tiltakene som skaper konkurransefortrinn og økt konkurransekraft nesten alltid er tverrfaglige – dvs. at de "ikke passer" med den organisatoriske inndelingen. Derfor er kvaliteten på strategiprosessen spesielt viktig: valg av faseinndeling, deltakelse, arbeidsmetodikk, etc. Et vellykket strategiprosjekt med ambisjon om gjennomføringskraft krever derfor en riktig designet og gjennomført strategiprosess.

Om strategi og forretningsutvikling

Kort uttrykt dreier strategi seg om å vinne ift. konkurrenter. Min definisjon av forretningsutvikling er derimot 6 ulike, men spesifikke aktiviteter for å etablere, utvikle, beholde, beskytte, angripe og avvike markedsposisjoner. Etablering av markedsposisjoner er nært knyttet til "Go-to-market" inngangsstrategier, som er særlig relevante for startups.
Les denne artikkelen om forretningsutvikling.

Figuren under er tatt fra artikkelen om konkurransekraft og konkurransestrategier, som drøfter hvordan konkurransefortrinn kan forstås som grunnlag for strategi, strategiplaner og strategiprosesser:
Eksempler på ulike profiler av konkurransekraft og konkurransestrategier som basis for strategi, 
 
 strategi, strategier, strategiplan, strategiplaner, 
 strategivalg, valg av strategi, strategiske valg, strategiske beslutninger, strategibeslutning, strategibeslutninger, strategiprosess, strategiprosesser, 

 hva er strategi, hva er en strategi, strategidefinisjon, definisjon av strategi, 
 ulike strategier, ulike typer strategier, ulike strategiplaner, ulike typer strategiplaner, ulike fagstrategier, ulike typer fagstrategier, 

 vekststrategi, vekststrategier, virksomhetsstrategi, virksomhetsstrategier, bedriftsstrategi, bedriftsstrategier, 
 finansieringsstrategi, finansieringsstrategier, investorstrategi, investorstrategier, 
 produksjonsstrategi, produksjonsstrategier, logistikkstrategi, logistikkstrategier, innovasjonsstrategi, innovasjonsstrategier, 
 eierstrategi, eierstrategier, M&A strategi, M&A strategier, porteføljestrategi, porteføljestrategier, corporate strategi, corporate strategier, 
 
 konkurransefortrinn, konkurransekraft, konkurransestrategi, konkurransestrategier, 

 bedrift, virksomhet, selskap, aksjeselskap, firma, 

 strategikonsulent, konsulent strategi, konsulent strategiprosesser, konsulent strategiplaner, 
 strategirådgiver, rådgiver strategi, rådgiver strategiprosesser, rådgiver strategiplaner, 
 bedrift, virksomhet, selskap, aksjeselskap, firma
Fra artikkelen om konkurransekraft og konkurransestrategier

Andre relevante artikler

Les om 5 innsikter til bedre strategier,
eller om Hvordan konkurrere effektivt i Norge.

Les også om riktig segmentering som fundamentet for effektive konkurransestrategier; og om utvikling av konkurransekraft og de 8 ulike konkurransestrategiene:
innovasjon, distribusjons- og kanalvalg, produktporteføljer, kundeservice, kvalitet, konkurranse med leveringsdyktighet, pris- og prising, eller med skreddersøm- og kundetilpasninger.

Og uavhengig av hvordan man konkurrerer ... her er den grunnleggende artikkelen om produksjons- og logistikkstrategier.

Så kommer strategier knyttet til forretningsutvikling og vekst: forretningsutvikling, vekststrategier, vekst og KPI design, strategier for utvikling av bedre forretningsmodeller, go-to-market strategier, internasjonale strategier for teknologibedrifter, strategier for teknologioverføring og lisensiering, om å forstå teknologitrender, konkurransekraft og "disruption", og om disrupsjon og konsekvenser for effektiv ledelse.

Her er en samling av M&A relaterte strategiartikler: strategi og riktig bruk av M&A, om utvikling av konkurransekraft gjennom bruk av M&A, om oppkjøpsstrategier, om strategier for salg av virksomheter, om bruk av strategiske allianser/joint ventures som vekstverktøy, om eierstrategier og om strategier for utvikling av eierverdier.
For fusjoner er det spesielt viktig med gode strategier for integrasjopnsprosesser, ... og ikke helt sjelden om snuoperasjoner.

Strategiartikler knyttet til finansiering, restrukturering og ulike typer av omstillinger: finansieringsstrategier for vekstbedrifter, og om organisering og gjennomføring av strategiprosesser som fungerer. Disse to artiklene om operasjonell restrukturering og finansiell restrukturering er også relevante for strategi, strategiplaner og strategiprosesser.

Dersom du jobber med startups og ventures, er følgende strategiartikler spesielt nyttige: riktig segmentering, konkurransestrategier, riktigere forretningsmodeller, forretningsutvikling, go-to-market strategier, internasjonalisering, finansiering av startups, og om finansielle eller industrielle investorer og eiere.
Se egen artikkelserie: Strategi og taktikk i forhandlinger.

I nedlastingssenteret vil du finne artikler og metodeverktøy som beskriver grunnleggende strategiske problemstillinger og dilemmaer knyttet valg av strategi og type strategiprosess.

Se f.eks. fagnotat #2: Strategi og riktig bruk av M&A, fagnotat #3: Strategi og strategiprosesser - årsaker til manglende resultater, fagnotat #4: Eierstrategier og utvikling av eierverdier, fagnotat #8: Hvordan M&A fremmer og hemmer konkurransekraft, fagnotat #9: Internasjonale strategier og forretningsutvikling for teknologibedrifter, fagnotat #10: Om strategi, teknologitrender, konkurransekraft og disruption, fagnotat #11 Produksjonsstrategier - undervurderte og misforståtte, fagnotat #12: Forretningsutvikling gjennom internasjonal teknologioverføring og lisensiering, fagnotat #16: Om strategi, konkurransekraft og konkurransestrategier, fagnotat #17: Innovasjonsstrategier, fagnotat #18: Vekststrategier - den viktigste driveren for økte eierverdier, fagnotat #19: Målstyring og KPIer for vekststrategier, fagnotat #20: Et rammeverk for systematisk forretningsutvikling, fagnotat #21: Om disrupsjon – og konsekvenser for styrer og ledelse, fagnotat #22: En metode for operasjonell restrukturering, fagnotat #25: Finansieringsstrategier for vekstbedrifter, fagnotat #28: En algoritme for riktigere forretningsmodeller, fagnotat #29: Segmentering – mest misforstått blant strategiske verktøy, fagnotat #30: Pris- og prisingsstrategier – ukjent terreng for de fleste, fagnotat #31: Kvalitetsstrategier – dyp kunnskap om kunders forventninger, fagnotat #32: Riktige kanal- og distribusjonsstrategier – høye kostnader, men lav kunnskap, fagnotat #33: Produkt- og produktporteføljestrategier – et neglisjert kompetanseområde i næringslivet, fagnotat #34: Kundenærhet og kundeservicestrategier – et uutnyttet potensial, fagnotat #35: Leveransedyktighet – en obligatorisk del av konkurransestrategien din, fagnotat #36: Skreddersøm og kundetilpasninger – et forsvar mot global konkurranse, fagnotat #37: En strategi for strategien din – 5 innsikter til bedre strategiplaner, fagnotat #38: Hvordan møte global konkurranse – konkurransestrategier med base i Norge, eller fagnotat #39: Go to market strategier – om etablering av nye markedsposisjoner.