Erfaring fra følgende industrier og bransjer/sektorer:

Handel, retail og merkevarer/B2C

Apotek, byggevarekjeder, bilforhandlere, bøker og media, helse, helsekost, konsumentelektronikk, konsumentvarer/FMCG, kosmetikk, maling/overflatebehandling, møbler, optikk, supermarkeder/kolonial, transport

Industriell handel/B2B

Elektroniske komponenter/elektronikk/data, farmasi, helsekost, kjemikalier, kraft, lastebiler/busser, metaller, programvare, telecom (mobil, M2M, RFID, alarmsystemer)

Produserende industri/stykkproduksjon

Aerospace, automasjon/robotikk, bildeler, elektronikk/kraftelektronikk, emballasje, forsvarsindustri/våpen, hvitevarer, maritim elektronikk, medikamenter, motorer, plastprodukter, skipsverft, verktøy, diverse underleverandørindustri (de fleste segmenter innen mekanisk industri og elektronikk)

Prosessindustri

Energiproduksjon, glass, gjødselprodukter, gruver/malm/mineraler, kartong, kjemikalier, papir & papp, støperier, stål/ferrolegeringer

Energi/fornybar energi/naturressurser

Olje & gass, fornybar energi (inkl. vindkraft, vannkraft, småkraft, CO2 ”fangst”), fiskerier, mineraler

Tjenesteytende industri/ ”business services”

Bank/finansiell industri, bemanning, bil/truck utleie, catering/kantiner, design, eiendom/eiendomsmegling, engineering/rådgivende ingeniører, entreprenører, hospitaler/sykehus, IKT rådgivning, ISP virksomhet, konsulentvirksomhet, kontorutstyr, logistikk, pakking, P/R byråer, programvare, reklamebyråer/media, rekruttering/headhunting, råvarehandel/metallhandel, telecom, transport/logistikk og bussdrift, trykkerier, diverse underleverandørsegmenter, vikarbyråer

Kontakt meg dersom du kjenner deg igjen i noen av følgende situasjoner:

Ketil A. Wig

Ketil Wig er eier og daglig leder i Remis AS, og bygget tidligere opp spesialistselskapet Rokade AS innen M&A og integrasjoner / snuoperasjoner som ble overtatt av KPMG i 2012. Fra 2013 frem til august 2015 var han ansvarlig for M&A området i Deloitte Norge. Tidligere bakgrunn er som konsulent i McKinsey & Co., Andersen Consulting / Accenture, samt fra en rekke management-for-hire oppdrag i Norge og internasjonalt. Han er utdannet siviling. fra NTH/NTNU, samt siv.øk./MBA fra Stanford University. Han arbeider med rådgivningsoppdrag og styreverv. Se også LinkedIn profil

Remis AS - Ketil Wig

Jeg øker verdier og forhandlingsstyrke for eiere, styrer og ledere
ved å løse krevende oppdrag i grensesnittet mellom
strategi, finans og eierskap.

Ring eller mail meg for en konfidensiell samtale

.
... eller les en av disse artiklene først:

"Go-to-market" strategier
Om å konkurrere effektivt i Norge
Forstå teknologitrender og disrupsjon
Finansiering av startups og vekstselskaper
Internasjonale strategier for teknologibedrifter
En strategi for strategien din: 5 innsikter til suksess
Krevende valg: finansielle eller industrielle eiere
Strategi og taktikk i forhandlinger
Strategi og M&AJeg har sterk kundeorientering, og leverer med egenutviklet og velfungerende metodikk som tilpasses hver enkelt situasjon.  Vanligvis jobber jeg alene eller i tett samarbeid med kundens egne ressurser; og oppdragsgivere betaler derfor typisk ikke for brede team med "junior opplæring". Større team setter jeg opp ved behov i samarbeid med mine kunder; f.eks. med håndplukkede analytikere eller med andre spesialistressurser. Mange oppdrag er faglig og taktisk krevende, og omfatter sensitive dilemmaer som løses gjennom lang erfaring og en høy grad av spesialist-kompetanse.  Det er bl.a. grunnen til at jeg blir valgt.  Jeg trives med krevende og erfarne toppledere og kunder som verdsetter seniorkompetanse, direkte og faktabasert kommunikasjon, og tett oppfølging. Mine referanser er svært solide.

Eksempler på problemstillinger og prosjekttyper:

Strategi og strategiprosesser

50+ strategiprosesser for utvikling av robuste forretningsstrategier i konkurranseutsatte, komplekse og uoversiktlige situasjoner. Spesialistkompetanse på vekststrategier, internasjonalisering, lisensiering, produksjon og forretningsutvikling.

Mergers & Acquisitions ( oppkjøp, fusjoner og bedriftssalg)

100+ oppkjøp, fusjoner/fisjoner, bedriftssalg, strategiske allianser og joint venture samarbeid i Norge og internasjonalt. Spesiell styrke innen M&A strategi, forhandlinger, bruk av taktikk, og håndtering av ”fastlåste” forhandlingssituasjoner.

Eierstrategier, generasjonsskifte og Corporate Finance

20+ eierstrategier, eierprosesser, generasjonsskifte og finansieringsstrategier; forhandlinger av fisjoner og ny kapitalstruktur mot finansielle og industrielle investorer; verdivurderinger ifm. bud- og overtakelser; oppkjøpsbeskyttelse.

Etterkjøpsintegrasjoner/PMI - Post-Merger Integrations

10+ integrasjonsprosjekter i situasjoner med behov for høy integrasjonshastighet etter oppkjøp/fusjoner, og med krav til raske resultatforbedringer kombinert med ny organisering og strategisk/kulturell samordning.

Omstruktureringer / Operasjonelle og finansielle restruktureringer

15+ komplekse omstruktureringer med fokus på redesign av balanser og endringer i selskapsstruktur; forretningsportefølje og aktiva-allokering; forhandlinger om ny kapitalstruktur og finansiering. M&A i krisesituasjoner.

Snuoperasjoner og likviditetskriser

10+ snuoperasjoner i situasjoner med likviditetskrise og høy risiko, og som typisk innebærer drastiske endringer i driftsmodell, kostnadsstruktur, produktbredde, finansiering og strategi. Snuoperasjoner i 10 trinn.


... og bruk av strategi og taktikk i Forhandlinger