Erfaring fra følgende industrier og bransjer/sektorer:

Handel, retail og merkevarer/B2C

Apotek, byggevarekjeder, bilforhandlere, bøker og media, helse, helsekost, konsumentelektronikk, konsumentvarer/FMCG, kosmetikk, maling/overflatebehandling, møbler, optikk, supermarkeder/kolonial, transport

Industriell handel/B2B

Elektroniske komponenter/elektronikk/data, farmasi, helsekost, kjemikalier, kraft, lastebiler/busser, metaller, programvare, telecom (mobil, M2M, RFID, alarmsystemer)

Produserende industri/stykkproduksjon

Aerospace, automasjon/robotikk, bildeler, elektronikk/kraftelektronikk, emballasje, forsvarsindustri/våpen, hvitevarer, maritim elektronikk, medikamenter, motorer, plastprodukter, skipsverft, verktøy, diverse underleverandørindustri (de fleste segmenter innen mekanisk industri og elektronikk)

Prosessindustri

Energiproduksjon, glass, gjødselprodukter, gruver/malm/mineraler, kartong, kjemikalier, papir & papp, støperier, stål/ferrolegeringer

Energi/fornybar energi/naturressurser

Olje & gass, fornybar energi (inkl. vindkraft, vannkraft, småkraft, CO2 ”fangst”), fiskerier, mineraler

Tjenesteytende industri/ ”business services”

Bank/finansiell industri, bemanning, bil/truck utleie, catering/kantiner, design, eiendom/eiendomsmegling, engineering/rådgivende ingeniører, entreprenører, hospitaler/sykehus, IKT rådgivning, ISP virksomhet, konsulentvirksomhet, kontorutstyr, logistikk, pakking, P/R byråer, programvare, reklamebyråer/media, rekruttering/headhunting, råvarehandel/metallhandel, telecom, transport/logistikk og bussdrift, trykkerier, diverse underleverandørsegmenter, vikarbyråer

Kontakt meg dersom du kjenner deg igjen i noen av følgende situasjoner:

Ketil A. Wig

Ketil Wig er eier og daglig leder i Remis AS, og bygget tidligere opp spesialistselskapet Rokade AS innen M&A og integrasjoner / snuoperasjoner som ble overtatt av KPMG i 2012. Fra 2013 frem til august 2015 var han ansvarlig for M&A området i Deloitte Norge. Tidligere bakgrunn er som konsulent i McKinsey & Co., Andersen Consulting / Accenture, samt fra en rekke management-for-hire oppdrag i Norge og internasjonalt. Han er utdannet siviling. fra NTH/NTNU, samt siv.øk./MBA fra Stanford University. Han arbeider med rådgivningsoppdrag og styreverv. Se også LinkedIn profil

Remis AS - Ketil Wig

Omstruktureringer og restruktureringer

Omstruktureringer av selskaper og virksomheter er ofte knyttet til ”balanseorienterte krisesituasjoner”

... med redesign av balanser og omfattende endringer i selskapsstruktur, forretningsportefølje og aktiva-allokering, og med ny kapitalstruktur og refinansiering. Derfor er f.eks. verdivurderinger normalt et viktig verktøy i en omstrukturering eller restrukturering (se også Eierstrategier, eierprosesser og Corporate Finance).

Les disse artiklene om: Finansielle og Operasjonelle omstruktureringer.

Operasjonelle og finansielle restruktureringer

Restruktureringer har to komponenter: en operasjonell restrukturering - som så er grunnlag for en finansiell restrukturering. Det er en utfordring i finansbransjen at man med restrukturering i første rekke tenker på finansielle restruktureringer i betydningen refinansieringer, og at det er for svak kompetanse om fundamentet for en finansiell restrukturering - som nesten alltid er en god plan for den operasjonelle. Rasjonelle investorer og långivere er normalt ikke særlig medgjørlige (og bør heller ikke være det!) før den operasjonelle omstruktureringsplanen er på bordet.

Restrukturering som endringsverktøy

Restruktureringer (se artiklene om operasjonell og finansiell restrukturering) benyttes også når en virksomhet endrer strategi, og som en konsekvens ønsker å skille ut et forretningsområde i et eget selskap eller å selge en enhet (se M&A – virksomhetssalg/salgsprosesser). Dette kan kreve komplekse endringer i allokering av eiendeler, endringer i produksjonsapparat, leverandørstruktur, reforhandling av lån eller en helt ny kapitalstruktur – altså en restrukturering. Det samme gjelder ved fisjoner.

Gjennomføring av restruktureringer og omstruktureringer krever typisk en prosjektledelse med høy tillit hos en kombinasjon av interessenter som kreditorer, eiere og banker/långivere.

Figuren under er tatt fra fagnotat #7 (web versjonen finner du her), som drøfter bruk av M&A som verktøy for omstruktureringer i krisetider:
Drivere for M&A i krisetider, 
  
  omstrukturering, omstruktureringer, potensial for omstrukturering, potensial til omstrukturering, plan for omstrukturering, 
  hvordan gjøre en omstrukturering, hvordan gjennomføre en omstrukturering, 
  prosjekt for omstrukturering, tiltak for omstrukturering, forberedelse for omstrukturering, forberedelse til omstrukturering, 

  restrukturering, restruktureringer, potensial for restrukturering, potensial til restrukturering, plan for restrukturering, 
  hvordan gjøre en restrukturering, hvordan gjennomføre en restrukturering, 
  prosjekt for restrukturering, tiltak for restrukturering, forberedelse for restrukturering, forberedelse til restrukturering, 

  kapitalstruktur, selskapsstruktur, krise, krisesituasjon, kreditorer, långiver, banker, 
  balanser, redesign, refinansiering, låneportefølje, snuoperasjon, forhandling, eiere, strategi, strategivalg, 

  bedrift, virksomhet, selskap, aksjeselskap, firma
Drivere for M&A i krisetider

Andre relevante artikler

Les om 5 innsikter til bedre strategier.
eller om Hvordan konkurrere effektivt i Norge.

Les mer om operasjonell restrukturering, om finansiell restrukturering, om integrasjonsprosesser og synergiuttak, om produksjons- og logistikkstrategier, om disrupsjon og effektiv ledelse, om systematisk utvikling av eierverdier, om et alternativt syn på verdivurderinger, om M&As rolle i restrukturering og krisesituasjoner, om finansieringsstrategier for vekstbedrifter, om valget mellom finansielle eller industrielle eiere, om M&A interessekonflikter og god eierstyring, om generasjonsskifte, om bruk av strategiske allianser/joint ventures som restruktureringsverktøy, om konkurransekraft og konkurransestrategier, og om organisering og gjennomføring av strategiprosesser.

Se egen artikkelserie: Strategi og taktikk i forhandlinger.

Relevante artikler i nedlastingssenteret: fagnotat #3: Strategi og strategiprosesser - årsaker til manglende resultater, fagnotat #6: Snuoperasjoner og krisehåndtering, fagnotat #7: Vinn eller forsvinn - om M&A i krisetider, fagnotat #11 Produksjonsstrategier - undervurderte og misforståtte, fagnotat #15: Bør du velge finansielle eller industrielle eiere?, fagnotat #20: Et rammeverk for systematisk forretningsutvikling, fagnotat #21: Om disrupsjon – og konsekvenser for styrer og ledelse, fagnotat #22: En metode for operasjonell restrukturering, fagnotat #23: Finansielle restruktureringer, fagnotat #24: Generasjonsskifte som styrt eierprosess, fagnotat #25: Finansieringsstrategier for vekstbedrifter, fagnotat #26: Et alternativt syn på verdivurderinger og finansmatematikk, eller fagnotat #27: Strategiske allianser og joint venture samarbeid.