Erfaring fra følgende industrier og bransjer/sektorer:

Handel, retail og merkevarer/B2C

Apotek, byggevarekjeder, bilforhandlere, bøker og media, helse, helsekost, konsumentelektronikk, konsumentvarer/FMCG, kosmetikk, maling/overflatebehandling, møbler, optikk, supermarkeder/kolonial, transport

Industriell handel/B2B

Elektroniske komponenter/elektronikk/data, farmasi, helsekost, kjemikalier, kraft, lastebiler/busser, metaller, programvare, telecom (mobil, M2M, RFID, alarmsystemer)

Produserende industri/stykkproduksjon

Aerospace, automasjon/robotikk, bildeler, elektronikk/kraftelektronikk, emballasje, forsvarsindustri/våpen, hvitevarer, maritim elektronikk, medikamenter, motorer, plastprodukter, skipsverft, verktøy, diverse underleverandørindustri (de fleste segmenter innen mekanisk industri og elektronikk)

Prosessindustri

Energiproduksjon, glass, gjødselprodukter, gruver/malm/mineraler, kartong, kjemikalier, papir & papp, støperier, stål/ferrolegeringer

Energi/fornybar energi/naturressurser

Olje & gass, fornybar energi (inkl. vindkraft, vannkraft, småkraft, CO2 ”fangst”), fiskerier, mineraler

Tjenesteytende industri/ ”business services”

Bank/finansiell industri, bemanning, bil/truck utleie, catering/kantiner, design, eiendom/eiendomsmegling, engineering/rådgivende ingeniører, entreprenører, hospitaler/sykehus, IKT rådgivning, ISP virksomhet, konsulentvirksomhet, kontorutstyr, logistikk, pakking, P/R byråer, programvare, reklamebyråer/media, rekruttering/headhunting, råvarehandel/metallhandel, telecom, transport/logistikk og bussdrift, trykkerier, diverse underleverandørsegmenter, vikarbyråer

Kontakt meg dersom du kjenner deg igjen i noen av følgende situasjoner:

Ketil A. Wig

Ketil Wig er eier og daglig leder i Remis AS, og bygget tidligere opp spesialistselskapet Rokade AS innen M&A og integrasjoner / snuoperasjoner som ble overtatt av KPMG i 2012. Fra 2013 frem til august 2015 var han ansvarlig for M&A området i Deloitte Norge. Tidligere bakgrunn er som konsulent i McKinsey & Co., Andersen Consulting / Accenture, samt fra en rekke management-for-hire oppdrag i Norge og internasjonalt. Han er utdannet siviling. fra NTH/NTNU, samt siv.øk./MBA fra Stanford University. Han arbeider med rådgivningsoppdrag og styreverv. Se også LinkedIn profil

Remis AS - Ketil Wig

Remis AS' samarbeid med startups og gründere som søker aktive eiere

Jeg går inn som forretningsengel og ressursperson i startups med et klart mål om å tilføre betydelig verdi i tidlig fase.

Jeg jobber for startups både pro-bono, som mentor gjennom et antall akseleratorer/inkubatorer, og kommersielt. Når det er kommersielt, går jeg inn som engleinvestor i tidlig fase med en eierandel som ikke er dominerende ift. dere som gründere, men som er passe stor til at jeg er en del av en sentral ressursgruppe for selskapet – typisk med 2-5% eierandel.

Beløp varierer fra 50' til 500', ofte 50-150' i starten med senere "påfyll". Jeg gjør 2-4 slike investeringer i året.
Kriteriene for å investere kan du lese om her.

Rolle i oppstarts situasjoner

Det fremgår av de andre hovedmenyene at min rolle typisk er å holde i prioriteter rundt strategi, kapital/finansiering og eierskap; og på denne måten tilføre verdi innenfor områder der jeg har spesialistkompetanse.
Det er avgjørende viktig at jeg har innflytelse over beslutningene innen disse områdene!

Krav til innflytelse og påvirkning

Jeg går ikke inn som passiv eier!
Gründere som er "selvhjulpne" eller lite mottakelige for innspill, ligger utenfor mitt interesseområde.
Det gjøres for mange feil i tidlige faser. Eksempler på slike feil kan du lese om på disse sidene og under Q&A.
Jeg har ikke krav om å sitte i styret, men jeg ønsker innflytelse over hvem som sitter der!

Nettverk og investorteam

Jeg har et omfattende nettverk mot investorer, ledere og ressurspersoner i næringslivet, og åpner dører når det er nødvendig. Jeg tar også "lead investor" roller, og setter da sammen team med f.eks. 4-5 investorer som typisk dekker behov for viktig kompetanse over de neste 12-18 månedene. I noen situasjoner tar jeg ansvar for å håndtere mindre finansieringsrunder uten selv å være eier.

Forventninger til å bli involvert

Jeg forventer å bli lyttet til i sentrale spørsmål som angår eierskap, finansiering og strategiske veivalg – inkludert samarbeid med andre selskaper. Du kan spesielt forvente «innblanding» i tidige beslutninger om valg av forretningsmodell og verdiforslag, kundesegmenter, konkurransestrategi, "Go-to-Market" prioriteter og valg av strategi for kapitalinnhenting/emisjoner.

Les relevante artikler om startups

Artikler om: Finansering og emisjonsstrategier, om Bedre aksjonæravtaler, om Ulike investortyper, om Utvikling av forretningsmodeller, om Internasjonale strategier for teknologibedrifter, om Disrupsjon, om Systematisk forretningsutvikling, om Riktig segmentering, om Go-to-Market strategier, om Teknologioverføring og internasjonal lisensiering, om Allianser og industrisamarbeid om Forhandlingsstrategier og bruk av taktikk. Konkurransekraft og konkurransestrategier, og etterfølgende dybdeartikler om 5 av de 8 konkurransestrategiene: Innovasjonsstrategier, om Distribusjons- og kanalstrategier, om Produkt- og produktporteføljestrategier, om Kundenærhet- og kundeservicestrategier, og om Prisingsstrategier.