Erfaring fra følgende industrier og bransjer/sektorer:

Handel, retail og merkevarer/B2C

Apotek, byggevarekjeder, bilforhandlere, bøker og media, helse, helsekost, konsumentelektronikk, konsumentvarer/FMCG, kosmetikk, maling/overflatebehandling, møbler, optikk, supermarkeder/kolonial, transport

Industriell handel/B2B

Elektroniske komponenter/elektronikk/data, farmasi, helsekost, kjemikalier, kraft, lastebiler/busser, metaller, programvare, telecom (mobil, M2M, RFID, alarmsystemer)

Produserende industri/stykkproduksjon

Aerospace, automasjon/robotikk, bildeler, elektronikk/kraftelektronikk, emballasje, forsvarsindustri/våpen, hvitevarer, maritim elektronikk, medikamenter, motorer, plastprodukter, skipsverft, verktøy, diverse underleverandørindustri (de fleste segmenter innen mekanisk industri og elektronikk)

Prosessindustri

Energiproduksjon, glass, gjødselprodukter, gruver/malm/mineraler, kartong, kjemikalier, papir & papp, støperier, stål/ferrolegeringer

Energi/fornybar energi/naturressurser

Olje & gass, fornybar energi (inkl. vindkraft, vannkraft, småkraft, CO2 ”fangst”), fiskerier, mineraler

Tjenesteytende industri/ ”business services”

Bank/finansiell industri, bemanning, bil/truck utleie, catering/kantiner, design, eiendom/eiendomsmegling, engineering/rådgivende ingeniører, entreprenører, hospitaler/sykehus, IKT rådgivning, ISP virksomhet, konsulentvirksomhet, kontorutstyr, logistikk, pakking, P/R byråer, programvare, reklamebyråer/media, rekruttering/headhunting, råvarehandel/metallhandel, telecom, transport/logistikk og bussdrift, trykkerier, diverse underleverandørsegmenter, vikarbyråer

Kontakt meg dersom du kjenner deg igjen i noen av følgende situasjoner:

Ketil A. Wig

Ketil Wig er eier og daglig leder i Remis AS, og bygget tidligere opp spesialistselskapet Rokade AS innen M&A og integrasjoner / snuoperasjoner som ble overtatt av KPMG i 2012. Fra 2013 frem til august 2015 var han ansvarlig for M&A området i Deloitte Norge. Tidligere bakgrunn er som konsulent i McKinsey & Co., Andersen Consulting / Accenture, samt fra en rekke management-for-hire oppdrag i Norge og internasjonalt. Han er utdannet siviling. fra NTH/NTNU, samt siv.øk./MBA fra Stanford University. Han arbeider med rådgivningsoppdrag og styreverv. Se også LinkedIn profil

Remis AS - Ketil Wig

Remis AS investerer i startups og gründere i tidlige faser (såkorn / "seed")

Kapitalreising i tidlige faser tar mye tid og fokus, og oppstarts-finansiering er brolagt med en rekke dilemmaer og fallgruver.

Det er nok av penger der ute, men de er tricky å få tak i. Entusiasme i investormiljøer er dessverre også krydret med til dels ufine krav til gründere og oppstartsselskaper.

Utfordringer med tidlig-fase finansiering

Det er flere utfordringer. Den mest grunnleggende er å forstå dybden i kravet til balanse mellom de fire elementene: lengden på "runway", milepæler, utvanning og likviditetsrisiko.
Den andre er å vite hva som er «nok» å vise til ("traction") når pengene skal hentes inn, inkludert en plan bak verdsettingen av selskapet ditt (les mer her om finansiering av vekstselskaper).
Den tredje utfordringen er å håndtere de kravene som investorer stiller, f.eks. krav til «binding» av gründerne, til eierstruktur, til spesielle rettigheter og beslutninger de ønsker å forhånds godkjenne, etc. Alle disse utfordringene kan du sannsynligvis for lite om, f.eks. hvilke krav fra investorer som er rimelige ift. de som bør diskuteres ... og opp mot de som blankt bør avvises.

Viktig med erfaring fra kapitalinnhenting

Derfor er finansieringsprosesser krevende og de tar mye tid og fokus. Du trenger noen med erfaring fra kapitalinnhenting som kan lede prosessen mens du selv fokuserer på produkt og kunder. Dersom vi finner tonen, kan jeg gå inn som «engleinvestor» med tidlig kapital og bistå i prosessene mot øvrige investorer.
... og her er de viktigste investeringskriteriene!

Figuren under viser en typisk emisjonsstrategi for en tidlig-fase bedrift:

Emisjonsstrategi for en tidlig-fase bedrift, 
 
 kapital, tidlig kapital, tidlig fase kapital, seed kapital, pre-seed kapital, pre seed kapital, 
 engel kapital, engel-kapital, engelkapital, engle kapital, englekapital, angel kapital, 
 såkorn kapital, såkornkapital, såkorn-kapital, venture kapital, venturekapital, pre-venture kapital, engelkapital, englekapital, risikokapital, 

 investering, tidlig investering, tidlig fase investering, såkorn investering, oppstartsfinansiering, oppstarts finansiering, 
 tidlige investeringer, tidlig fase investeringer, såkorn investeringer, 
 venture finansiering, pre-venture finansiering, venture finansieringer, pre-venture finansieringer, 

 finansiering av grundere, finansiering av gründere, finansiering av tidlig fase, finansiering av såkorn, finansiering av såkorn fase, 
 finansiering oppstart bedrift, finansiering av oppstart bedrift, finansiering av oppstartsbedrift, finansiering av oppstartsbedrifter, 
 finansiering av oppstartbedrift, finansiering av oppstartbedrifter, 
 finansiering av nyetablering, finansiering av nyetableringer, kapital nyetablering, kapital nyetableringer, 
 kapital til grundere, kapital til gründere, 

 emisjons strategi, emisjonsstrategi, emisjonsstrategier, 

 Remis AS, Ketil Wig, engelinvestor, engel investor, engel-investor, såkorn investor, forretningsengel, Norge
En emisjonsstrategi for en vekstbedrift - tatt fra denne artikkelen

Les relevante artikler om startups

Artikler om: Finansering og emisjonsstrategier, om Bedre aksjonæravtaler, om Ulike investortyper, om Utvikling av forretningsmodeller, om Internasjonale strategier for teknologibedrifter, om Disrupsjon, om Systematisk forretningsutvikling, om Riktig segmentering, om Go-to-Market strategier, om Teknologioverføring og internasjonal lisensiering, om Allianser og industrisamarbeid om Forhandlingsstrategier og bruk av taktikk. Konkurransekraft og konkurransestrategier, og etterfølgende dybdeartikler om 5 av de 8 konkurransestrategiene: Innovasjonsstrategier, om Distribusjons- og kanalstrategier, om Produkt- og produktporteføljestrategier, om Kundenærhet- og kundeservicestrategier, og om Prisingsstrategier.