Erfaring fra følgende industrier og bransjer/sektorer:

Handel, retail og merkevarer/B2C

Apotek, byggevarekjeder, bilforhandlere, bøker og media, helse, helsekost, konsumentelektronikk, konsumentvarer/FMCG, kosmetikk, maling/overflatebehandling, møbler, optikk, supermarkeder/kolonial, transport

Industriell handel/B2B

Elektroniske komponenter/elektronikk/data, farmasi, helsekost, kjemikalier, kraft, lastebiler/busser, metaller, programvare, telecom (mobil, M2M, RFID, alarmsystemer)

Produserende industri/stykkproduksjon

Aerospace, automasjon/robotikk, bildeler, elektronikk/kraftelektronikk, emballasje, forsvarsindustri/våpen, hvitevarer, maritim elektronikk, medikamenter, motorer, plastprodukter, skipsverft, verktøy, diverse underleverandørindustri (de fleste segmenter innen mekanisk industri og elektronikk)

Prosessindustri

Energiproduksjon, glass, gjødselprodukter, gruver/malm/mineraler, kartong, kjemikalier, papir & papp, støperier, stål/ferrolegeringer

Energi/fornybar energi/naturressurser

Olje & gass, fornybar energi (inkl. vindkraft, vannkraft, småkraft, CO2 ”fangst”), fiskerier, mineraler

Tjenesteytende industri/ ”business services”

Bank/finansiell industri, bemanning, bil/truck utleie, catering/kantiner, design, eiendom/eiendomsmegling, engineering/rådgivende ingeniører, entreprenører, hospitaler/sykehus, IKT rådgivning, ISP virksomhet, konsulentvirksomhet, kontorutstyr, logistikk, pakking, P/R byråer, programvare, reklamebyråer/media, rekruttering/headhunting, råvarehandel/metallhandel, telecom, transport/logistikk og bussdrift, trykkerier, diverse underleverandørsegmenter, vikarbyråer

Kontakt meg dersom du kjenner deg igjen i noen av følgende situasjoner:

Ketil A. Wig

Ketil Wig er eier og daglig leder i Remis AS, og bygget tidligere opp spesialistselskapet Rokade AS innen M&A og integrasjoner / snuoperasjoner som ble overtatt av KPMG i 2012. Fra 2013 frem til august 2015 var han ansvarlig for M&A området i Deloitte Norge. Tidligere bakgrunn er som konsulent i McKinsey & Co., Andersen Consulting / Accenture, samt fra en rekke management-for-hire oppdrag i Norge og internasjonalt. Han er utdannet siviling. fra NTH/NTNU, samt siv.øk./MBA fra Stanford University. Han arbeider med rådgivningsoppdrag og styreverv. Se også LinkedIn profil

Remis AS - Ketil Wig

Remis bidrar med viktige strategivalg for startups og gründere i tidlige faser

Riktige strategivalg for startups er systematisk undervurdert, f.eks.: forretningsmodell, "Go-to-Market" (GTM), kanalstrategi, internasjonalisering, og valg av strategi for kapitalinnhenting.

Selv om du har en glimrende forretningsidé med et sterkt verdiforslag, så er det sannsynligvis mange viktige strategiske spørsmål som er ubesvarte.

Det starter med forretningsmodellen din

Oppstartsselskaper har mange strategiske dilemmaer. Et av de mest krevende er f.eks. valg av «inntjeningsformel» – eller forretningsmodell som det ofte kalles. Kjernen i forretningsmodeller er hvordan samspillet mellom 4 faktorer kan levere klare svar på hva som skal leveres (verdiforslaget) – til hvem (målgruppen) – for hvilke motytelser (prisingen) – og på hvilken måte (kanalen). Dette er samtidig kjernen i valg av konkurransestrategi. Konkurransestrategien skal direkte «møte» kundenes beslutningsprosess ift. de kriteriene de legger til grunn for sine leverandørvalg. Konkurransestrategien tas videre inn i en Go-to-Market strategi. De fleste oppstartsbedrifter er «ikke i nærheten» av å forstå disse sammenhengene dypt nok!

Behovet for grunnleggende strategivalg

Jeg er god på strategi. Dersom slike spørsmål allerede er tilfredsstillende besvart, er det sannsynligvis mindre jeg kan tilføre deg og teamet ditt innenfor grunnleggende strategivalg. I motsatt fall så kan du fortsette å fokusere på produkt og kunder, så kan jeg konsentrere meg om å finne riktig svar på noen av disse tricky hovedspørsmålene.

Figuren under viser utviklingen av en startup i tre hovedfaser:

Utviklingen av en startup i tre faser, 
  
  strategi for oppstart, strategi for tidlig fase, strategi i tidlig fase, strategi for gründere, 
  strategi for oppstartssituasjoner, strategi i oppstartssituasjoner, strategi for oppstartsselskaper, strategi for oppstartsbedrifter, 
  strategi for gründersituasjoner, strategi for gründerselskaper, strategi for gründerbedrifter, 
  strategi for startups, strategi for start-ups, strategi for såkorn selskaper, strategi for såkorn bedrifter, strategi for såkorn situasjoner, 
  
  Remis AS, Ketil Wig, engelinvestor, engel investor, engel-investor, såkorn investor, forretningsengel, Norge
Go-to-Market strategiens plassering inn i en startups utvikling.

Les relevante artikler om startups

Artikler om: Finansering og emisjonsstrategier, om Bedre aksjonæravtaler, om Ulike investortyper, om Utvikling av forretningsmodeller, om Internasjonale strategier for teknologibedrifter, om Disrupsjon, om Systematisk forretningsutvikling, om Riktig segmentering, om Go-to-Market strategier, om Teknologioverføring og internasjonal lisensiering, om Allianser og industrisamarbeid om Forhandlingsstrategier og bruk av taktikk. Konkurransekraft og konkurransestrategier, og etterfølgende dybdeartikler om 5 av de 8 konkurransestrategiene: Innovasjonsstrategier, om Distribusjons- og kanalstrategier, om Produkt- og produktporteføljestrategier, om Kundenærhet- og kundeservicestrategier, og om Prisingsstrategier.