Erfaring fra følgende industrier og bransjer/sektorer:

Handel, retail og merkevarer/B2C

Apotek, byggevarekjeder, bilforhandlere, bøker og media, helse, helsekost, konsumentelektronikk, konsumentvarer/FMCG, kosmetikk, maling/overflatebehandling, møbler, optikk, supermarkeder/kolonial, transport

Industriell handel/B2B

Elektroniske komponenter/elektronikk/data, farmasi, helsekost, kjemikalier, kraft, lastebiler/busser, metaller, programvare, telecom (mobil, M2M, RFID, alarmsystemer)

Produserende industri/stykkproduksjon

Aerospace, automasjon/robotikk, bildeler, elektronikk/kraftelektronikk, emballasje, forsvarsindustri/våpen, hvitevarer, maritim elektronikk, medikamenter, motorer, plastprodukter, skipsverft, verktøy, diverse underleverandørindustri (de fleste segmenter innen mekanisk industri og elektronikk)

Prosessindustri

Energiproduksjon, glass, gjødselprodukter, gruver/malm/mineraler, kartong, kjemikalier, papir & papp, støperier, stål/ferrolegeringer

Energi/fornybar energi/naturressurser

Olje & gass, fornybar energi (inkl. vindkraft, vannkraft, småkraft, CO2 ”fangst”), fiskerier, mineraler

Tjenesteytende industri/ ”business services”

Bank/finansiell industri, bemanning, bil/truck utleie, catering/kantiner, design, eiendom/eiendomsmegling, engineering/rådgivende ingeniører, entreprenører, hospitaler/sykehus, IKT rådgivning, ISP virksomhet, konsulentvirksomhet, kontorutstyr, logistikk, pakking, P/R byråer, programvare, reklamebyråer/media, rekruttering/headhunting, råvarehandel/metallhandel, telecom, transport/logistikk og bussdrift, trykkerier, diverse underleverandørsegmenter, vikarbyråer

Kontakt meg dersom du kjenner deg igjen i noen av følgende situasjoner:

Ketil A. Wig

Ketil Wig er eier og daglig leder i Remis AS, og bygget tidligere opp spesialistselskapet Rokade AS innen M&A og integrasjoner / snuoperasjoner som ble overtatt av KPMG i 2012. Fra 2013 frem til august 2015 var han ansvarlig for M&A området i Deloitte Norge. Tidligere bakgrunn er som konsulent i McKinsey & Co., Andersen Consulting / Accenture, samt fra en rekke management-for-hire oppdrag i Norge og internasjonalt. Han er utdannet siviling. fra NTH/NTNU, samt siv.øk./MBA fra Stanford University. Han arbeider med rådgivningsoppdrag og styreverv. Se også LinkedIn profil

Remis AS - Ketil Wig

Remis styrker grunnleggende «infrastruktur» for startups og gründere

Det er ingen angremulighet for en feilkonstruert grunnmur! En rekke tidlige byggeklosser er kritisk viktige for senere suksess.

Det høres kanskje rart ut, men grunnlaget for et vellykket salg av selskapet ditt om 5-7 år legges i de første 6-12 månedene. Mange beslutninger er «irreversible» eller svært krevende å endre, dersom det gjøres feil i starten.

Manglende fundament for startups og bedrifter i tidlige faser

Her er noen eksempler på ting du skal unngå: Mangler i aksjonæravtalen mellom eierne; manglende overføring av rettigheter til teknologi eller knowhow; svake IPR klausuler i ansettelsesavtaler eller leverandøravtaler; svak beskyttelse av rettigheter til produkt- eller selskapsnavn; uegnet eierstruktur med mange passive eiere; felles eide holding selskaper; spesielle rettigheter for enkeltaksjonærer, manglende opsjonsprogrammer for ansatte eller styret, uprofesjonell "cap table", osv.

Få grunnlaget på plass tidlig!

Jeg bistår med å få dette formelle fundamentet på plass. Det skal kunne møte kritiske blikk fra senere investorer, samarbeidspartnere og mulige kjøpere av selskapet ditt. Gjør det riktigst mulig fra starten!

Alle grunnavtaler bør inngås på engelsk (underlagt norsk lov). Årsaken er behovet for (dersom selskapet lykkes) å bringe inn utenlandske eiere på et senere tidspunkt. Dette krever en profesjonell dokumentasjon fra starten mht. hvordan viktige formelle forhold er ivaretatt.

Figuren under viser eksempler på «infrastruktur» for startups:

Nødvendige avtaleverk for en typisk oppstartsbedrift, 
 
 avtaler, aksjonæravtaler, partneravtaler, gründeravtaler, infrastruktur, 
 avtaler for oppstartssituasjon, avtaler for oppstart av ny virksomhet, avtaler for oppstart av ny bedrift, avtaler for oppstart av nytt selskap, 
 avtaler for oppstartssituasjoner, avtaler for oppstart av nye virksomheter, avtaler for oppstart av nye bedrifter, avtaler for oppstart av nye selskaper, 
 avtaler for etableringssituasjon, avtaler for etablering av ny virksomhet, avtaler for etablering av ny bedrift, avtaler for etablering av nytt selskap, 
 avtaler for etableringssituasjoner, avtaler for etablering av nye virksomheter, avtaler for etablering av nye bedrifter, avtaler for etablering av nye selskaper, 

 aksjonæravtaler for oppstartssituasjon, aksjonæravtaler for oppstart av ny virksomhet, aksjonæravtaler for oppstart av ny bedrift, aksjonæravtaler for oppstart av nytt selskap, 
 aksjonæravtaler for oppstartssituasjoner, aksjonæravtaler for oppstart av nye virksomheter, aksjonæravtaler for oppstart av nye bedrifter, aksjonæravtaler for oppstart av nye selskaper, 
 aksjonæravtaler for etableringssituasjon, aksjonæravtaler for etablering av ny virksomhet, aksjonæravtaler for etablering av ny bedrift, aksjonæravtaler for etablering av nytt selskap, 
 aksjonæravtaler for etableringssituasjoner, aksjonæravtaler for etablering av nye virksomheter, aksjonæravtaler for etablering av nye bedrifter, aksjonæravtaler for etablering av nye selskaper, 

 partneravtaler for oppstartssituasjon, partneravtaler for oppstart av ny virksomhet, partneravtaler for oppstart av ny bedrift, partneravtaler for oppstart av nytt selskap, 
 partneravtaler for oppstartssituasjoner, partneravtaler for oppstart av nye virksomheter, partneravtaler for oppstart av nye bedrifter, partneravtaler for oppstart av nye selskaper, 
 partneravtaler for etableringssituasjon, partneravtaler for etablering av ny virksomhet, partneravtaler for etablering av ny bedrift, partneravtaler for etablering av nytt selskap, 
 partneravtaler for etableringssituasjoner, partneravtaler for etablering av nye virksomheter, partneravtaler for etablering av nye bedrifter, partneravtaler for etablering av nye selskaper, 

 gründeravtaler for oppstartssituasjon, gründeravtaler for oppstart av ny virksomhet, gründeravtaler for oppstart av ny bedrift, gründeravtaler for oppstart av nytt selskap, 
 gründeravtaler for oppstartssituasjoner, gründeravtaler for oppstart av nye virksomheter, gründeravtaler for oppstart av nye bedrifter, gründeravtaler for oppstart av nye selskaper, 
 gründeravtaler for etableringssituasjon, gründeravtaler for etablering av ny virksomhet, gründeravtaler for etablering av ny bedrift, gründeravtaler for etablering av nytt selskap, 
 gründeravtaler for etableringssituasjoner, gründeravtaler for etablering av nye virksomheter, gründeravtaler for etablering av nye bedrifter, gründeravtaler for etablering av nye selskaper, 

 infrastruktur for oppstartssituasjon, infrastruktur for oppstart av ny virksomhet, infrastruktur for oppstart av ny bedrift, infrastruktur for oppstart av nytt selskap, 
 infrastruktur for oppstartssituasjoner, infrastruktur for oppstart av nye virksomheter, infrastruktur for oppstart av nye bedrifter, infrastruktur for oppstart av nye selskaper, 
 infrastruktur for etableringssituasjon, infrastruktur for etablering av ny virksomhet, infrastruktur for etablering av ny bedrift, infrastruktur for etablering av nytt selskap, 
 infrastruktur for etableringssituasjoner, infrastruktur for etablering av nye virksomheter, infrastruktur for etablering av nye bedrifter, infrastruktur for etablering av nye selskaper, 
 
 Remis AS, Ketil Wig, engelinvestor, engel investor, engel-investor, såkorn investor, forretningsengel, Norge
Eksempler på infrastruktur: Term sheets, aksjonæravtaler, opsjonsordninger, ansettelsesavtaler, IPR overføringsavtaler, etc.

Les relevante artikler om startups

Artikler om: Finansering og emisjonsstrategier, om Bedre aksjonæravtaler, om Ulike investortyper, om Utvikling av forretningsmodeller, om Internasjonale strategier for teknologibedrifter, om Disrupsjon, om Systematisk forretningsutvikling, om Riktig segmentering, om Go-to-Market strategier, om Teknologioverføring og internasjonal lisensiering, om Allianser og industrisamarbeid om Forhandlingsstrategier og bruk av taktikk. Konkurransekraft og konkurransestrategier, og etterfølgende dybdeartikler om 5 av de 8 konkurransestrategiene: Innovasjonsstrategier, om Distribusjons- og kanalstrategier, om Produkt- og produktporteføljestrategier, om Kundenærhet- og kundeservicestrategier, og om Prisingsstrategier.