M&A strategier: oppkjøp, fusjoner, salg av virksomhet - strategiske allianser og joint venture samarbeid (les om M&A oppkjøpsprosesser og M&A salgsprosesser)

Les denne innledende artikkelen om: Hvordan bygge forhandlingskraft.

M&A handler om å fylle strategiske gap: realisere en vekststrategi, fokusere på "kjerne", etablere en ny salgskanal, eller øke kapasitets-utnyttelsen. Slike tiltak kan gjennomføres som oppkjøp, fusjoner, virksomhetssalg eller strategiske allianser/joint venture samarbeid. Det er dette M&A dreier seg om.

Transaksjoner har ingen egen berettigelse; de er kun virkemidler og ikke mål i seg selv

For mer om dette viktige temaet, se spesielt artikkelen om strategi og riktig bruk av M&A eller fagnotat #2.

Kjøpersiden av M&A (kjøp av selskaper, bedrifter og virksomheter)

For kjøpssiden av M&A ( oppkjøp og fusjoner) er håndtering av risiko en kritisk faktor - spesielt risikoen i den oppkjøpte virksomheten, valg av kjøpsmodell (f.eks. en fusjon ift. et trinnvis kjøp) og håndtering av integrasjonen etter kjøpet.

En kjøpsprosess er også i seg selv risikofylt fordi man vanligvis kun er én av flere mulige kjøpere. Derfor er det viktig å skape en posisjon som ”foretrukket kjøper”.
Les mer om fusjoner og oppkjøp av virksomhet, selskaper og bedrifter i artikkelen om M&A oppkjøpsprosesser.

Selgersiden av M&A (salg av selskaper, bedrifter og virksomheter)

Til forskjell fra fusjoner og oppkjøp, så handler et vellykket salg av en virksomhet om å ha nok alternative kjøpere, og om å skape og beholde forhandlingskraft gjennom hele salgsprosessen. De viktigste virkemidlene er stram prosjektledelse og riktig bruk av taktikk.
Mens et kjøp er ”usikkert”, så er et salg ”sikkert” i den forstand at man kun er avhengig av egen evne til å finne nok kjøpere og å forhandle frem akseptable betingelser.
Derfor er det avgjørende ifm. et salg å forstå kjøperes motiver og synergieffektene mot egen virksomhet.
Les mer om salg av virksomhet, selskaper og bedrifter i denne artikkelen om M&A salgsprosesser.

Figuren under er tatt fra fagnotat #2 (webversjonen finner du her), som drøfter ulike M&A verktøy og når de bør benyttes:
En oversikt over strategiske M&A verktøy og ulike strategivalg, 
 M&A, vekststrategi, vekststrategier, oppkjøp, fusjoner, oppkjøp og fusjoner, fusjoner og oppkjøp, 

 kjøp og salg av bedrift, kjøp og salg av bedrifter, 
 kjøp og salg av virksomhet, kjøp og salg av virksomheter, 
 kjøp og salg av selskap, kjøp og salg av selskaper, 
 kjøp og salg av aksjeselskap, kjøp og salg av aksjeselskaper, 
 kjøp og salg av firma, kjøp og salg av firmaer, 

 oppkjøpstrategi, oppkjøpsstrategi, oppkjøpstrategier, oppkjøpsstrategier, 
 salgstrategi, salgsstrategi, salgstrategier, salgsstrategier, 
 fusjonstrategi, fusjonsstrategi, fusjonstrategier, fusjonsstrategier, 
 alliansestrategi, alliansestrategier, 
 joint venture strategi, joint venture strategier, 

 oppkjøp av bedrift, oppkjøp av virksomhet, oppkjøp av selskap, oppkjøp av aksjeselskap, oppkjøp av firma, 
 salg av bedrift, salg av virksomhet, salg av selskap, salg av aksjeselskap, salg av firma, 
 bedriftssalg, virksomhetssalg, selskapssalg, aksjeselskapssalg, firmasalg, 
 
 strategisk allianse, strategiske allianser, joint venture, joint ventures, joint venture samarbeid, joint venture avtale, joint venture avtaler, 
 strategiske allianser og joint ventures, 
 industrisamarbeid, industrielt samarbeid, industrielle samarbeid
 
 forhandling, forhandlinger, taktikk, transaksjon, forhandlingskraft, 
 synergi, synergieffekt, synergieffekter, integrasjon, strategi, strategier, 
 strategivalg, valg av strategi, strategiske valg
 
 bedrift, virksomhet, selskap, aksjeselskap, firma
En forkortet web versjon av fagnotat #2 finner du også i denne LinkedIn Pulse artikkelen om strategi og riktig bruk av M&A.

Andre relevante artikler

Les om 5 innsikter til bedre strategier.
eller om Hvordan konkurrere effektivt i Norge.

Les også mer om M&A oppkjøpsprosesser, om M&A salgsprosesser, om strategi og riktig bruk av M&A verktøy, om styrking av konkurransekraft gjennom bruk av M&A , om internasjonale strategier for teknologibedrifter, om å forstå teknologitrender, konkurransekraft og "disruption", om disrupsjon og effektiv ledelse, om bruk av strategiske allianser og joint venture samarbeid, om valget mellom finansielle eller industrielle investorer/eiere, om M&As rolle i restrukturering og krisesituasjoner, om finansieringsstrategier for vekstbedrifter, om vekststrategier og om vekst og KPI design, om M&A interessekonflikter og god eierstyring, om et alternativt syn på verdivurderinger og om M&A Prosessledelse.

Se egen artikkelserie: Strategi og taktikk i forhandlinger.

Relevante artikler i nedlastingssenteret: fagnotat #2: Strategi og riktig bruk av M&A, fagnotat #5: Ansvarlig eierstyring og styrets rolle i M&A prosesser, fagnotat #7: Vinn eller forsvinn - om M&A i krisetider, fagnotat #8: Hvordan M&A fremmer og hemmer konkurransekraft, fagnotat #9: Internasjonale strategier og forretningsutvikling for teknologibedrifter, fagnotat #10: Om strategi, teknologitrender, konkurransekraft og disruption, fagnotat #13: M&A oppkjøpsprosesser, fagnotat #14: M&A salgsprosesser, fagnotat #15: Bør du velge finansielle eller industrielle eiere?, fagnotat #18: Vekststrategier - den viktigste driveren for økte eierverdier, fagnotat #20: Et rammeverk for systematisk forretningsutvikling, fagnotat #26: Et alternativt syn på verdivurderinger og finansmatematikk, eller fagnotat #27: Strategiske allianser og joint venture samarbeid.

Fakta

Remis AS ved Ketil Wig tilbyr bistand, assistanse og rådgivning til selskaper, bedrifter og virksomheter for M&A strategier og oppdrag, f.eks. vekststrategier, fusjoner og oppkjøp av virksomheter, virksomhetssalg, partnersøk og partnersøkprosesser, industrisamarbeid, forhandlinger av strategiske allianser og joint venture samarbeid. Typisk rolle er som konsulent / rådgiver og prosjektleder for M&A prosesser i samarbeid med bedriftens egne ressurser og andre rådgivere som advokater, PR konsulenter og revisorer/due diligence ressurser.

 • 100+ gjennomførte oppkjøp og fusjoner, virksomhetssalg, delinger/fisjoner, joint venture samarbeid og strategiske allianser. Fokus på forhandlingsledelse, styring av taktikk og kreativ løsning av vinn-vinn dilemmaer.
  Deltakelse i styringsgrupper i et antall andre M&A prosjekter som ekstern spesialist / ekspert.

 • Virksomhetsstørrelser i området 25 – 1.500 MNOK, med transaksjonsstørrelser opptil 2x dette.