Strategi og strategiprosesser

50+ strategiprosesser for utvikling av robuste forretningsstrategier i konkurranseutsatte, komplekse og uoversiktlige situasjoner. Spesialistkompetanse på vekststrategier, internasjonalisering, lisensiering, produksjon og forretningsutvikling.

Mergers & Acquisitions (oppkjøp, fusjoner og bedriftssalg)

100+ oppkjøp, fusjoner/fisjoner, bedriftssalg, strategiske allianser og joint venture samarbeid i Norge og internasjonalt. Spesiell styrke innen M&A strategi, forhandlinger, bruk av taktikk, og håndtering av ”fastlåste” forhandlingssituasjoner.

Eierstrategier, generasjonsskifte og Corporate Finance

20+ eierstrategier, eierprosesser, generasjonsskifte og finansieringsstrategier; forhandlinger av fisjoner og ny kapitalstruktur mot finansielle og industrielle investorer; verdivurderinger ifm. bud- og overtakelser; oppkjøpsbeskyttelse og IPO'er.

Etterkjøpsintegrasjoner/PMI - Post-Merger Integrations

10+ integrasjonsprosjekter i situasjoner med behov for høy integrasjonshastighet etter oppkjøp/fusjoner, og med krav til raske resultatforbedringer kombinert med ny organisering og strategisk/kulturell samordning.

Omstruktureringer / Operasjonelle og finansielle restruktureringer

15+ komplekse omstruktureringer med fokus på redesign av balanser og endringer i selskapsstruktur; forretningsportefølje og aktiva-allokering; forhandlinger om ny kapitalstruktur og finansiering. Spesialtilpasset M&A i krisesituasjoner.

Snuoperasjoner og likviditetskriser

10+ snuoperasjoner i situasjoner med likviditetskrise og høy risiko, og som typisk innebærer drastiske endringer i driftsmodell, kostnadsstruktur, produktbredde, finansiering og strategi. Snuoperasjoner i 10 trinn.