M&As rolle i restruktureringer og krisesituasjoner

Krisetider kjennetegnes av fallende volum, prispress og krevende rammebetingelser for finansiering – og selvsagt verdifall.
Så hvilken rolle kan M&A ha i slike situasjoner?Denne artikkelen bygger på artikkelen om strategi og M&A. Du kan også gjerne først lese de to artiklene om operasjonell og finansiell restrukturering.

Rammebetingelsene i krisetider er krevende

Alle vet hva som skjer i nedgangstider, eller …?
Mye er opplagt, men har du tenkt nok igjennom konsekvensene for forretningsutvikling?

La oss starte med en rekapitulering av det åpenbare:
 • Etterspørselen faller
 • Prispresset øker (fra kunder eller konkurrenter)
 • Inntjening og kontantstrøm faller (pga. fallende volum og priser)

Dette er selvfølgeligheter.
Følge-effektene er mer interessante:
 • Kapasitetsutnyttelsen faller (pga. fallende volum)
 • Verdiene faller (pga. fallende inntjening og kontantstrøm)
 • Tilgang på finansiering bremser opp (pga. økt risiko)

La oss ta en liten runde med finansaritmetikk før vi ser på konsekvensene dette får for forretningsutvikling og M&A.

Det er en kjensgjerning at verdifallet i finansmarkedene er bratt og brutalt i nedgangstider – og kraftigere enn stigningstakten i gode tider.
Hvorfor?

Når medgang snus til nedgang skjer tre ting samtidig i formlene for nåverdiberegninger i analytikernes regneark:
 1. Kontantstrømmene reduseres (åpenbart)
 2. Vekstutsiktene reduseres (undervurdert)
 3. Risikopremien økes (undervurdert)
En kombinasjon av f.eks. en 20% reduksjon i kontantstrøm, en 2% reduksjon i langsiktig vekst og en 2% økning i risikopremien gir typisk ca. en halvering av nåverdien og dermed av selskapsverdiene.

Dette er årsaken til de voldsomme verdifallene når konjunkturene snur. Det forklarer også hvorfor spontane endringer i forventinger kan gi store korreksjoner i finansmarkedene i en oppgangsperiode.

Plutselige verdifall er problematiske fordi de skaper et misforhold i prisforventninger mellom kjøpere og selgere og usikkerhet hos banker og investorer. Derfor er knapphet på finansiering også nesten alltid en ubehagelig rammebetingelse i krisetider når restruktureringer er på agendaen.

Figuren under illustrerer første og andre ordens effekter av konjunkturfall og nedgangstider:
En illustrasjon av effektene av nedgangstider,
 drivere for nedgangstider, drivere for krisetider, drivere for M&A i nedgangstider, drivere for M&A i krisetider, 
 drivere for restrukturering, drivere for restruktureringer, 
 drivere for M&A og restrukturering, drivere for M&A i restrukturering, drivere for M&A i restruktureringer, 
 drivere for M&A i kriser, drivere for M&A og kriser, drivere for M&A og krisesituasjoner,
 
 restrukturering, restruktureringer, 
 M&A og restrukturering, M&A i restrukturering, M&A i restruktureringer, M&A i kriser, M&A og kriser, M&A og krisesituasjoner, 
 forretningsportefølje, ombygging av forretningsportefølje, optimering av forretningsportefølje, 
 krise, kriser, 
 bedrift, virksomhet, selskap, aksjeselskap, firma
Figur 1: En modell for effektene av nedgangstider

Men effekten av plutselige verdifall er kun en omvei til vår egentlige diskusjon om driverne for oppkjøp, fusjoner og virsomhetssalg (M&A) i krisetider:
 • Pga. fall i kapasitetsutnyttelse blir tilpasninger til sprang i faste kostnader det primære målet for omstilling og restrukturering
 • Pga. verdifall er det lettere å gjøre transaksjoner ved relativ prising (dvs. fusjoner) enn ved kjøp eller salg med absolutte verdier
 • Pga. behovet for likviditet (stram kontantsituasjon og knapp finansiering) er det spesielt viktig å redusere arbeidskapitalen

La oss se nærmere på disse tre observasjonene:

Det første prinsippet for bruk av M&A i krisetider er bedring i kapasitetsutnyttelse

I artikkelen om M&A og konkurransekraft drøftet jeg de 8 konkurransestrategiene og hvilke av disse som egner seg til (styrking gjennom M&A (dvs. fusjoner, oppkjøp og virsomhetssalg) og hvilke ikke!.
For å foregripe: forbedring av kostnadsposisjon – gjennom skala- og kapasitetstilpasninger – er én av dem.

Ta en titt på figur 2 over som viser kostnadssprang i et typisk logistikk- eller produksjonssystem: Kostnader er ikke lineære, de kommer i sprang som representerer kapasitetstrinn: f.eks. innføring av skift 2 på et sentrallager; en utvidet avdelingsstruktur; eller å endre antall trinn i en logistikk-kjede.

Figur 2 under illustrerer prinsippet om kapasitets- og volumtilpasninger ift. sprang i faste kostnader:
Tilpasning av kapasitet og volum til faste kostnader i nedgangstider,
 kapasitet og volum i nedgangstider, kapasitet og volum i krisetider, kapasitet og volum som drivere for M&A i nedgangstider, kapasitet og volum som drivere for M&A i krisetider, 
 kapasitet og volum som drivere for restrukturering, kapasitet og volum som drivere for restruktureringer, 
 kapasitet og volum som drivere for M&A og restrukturering, kapasitet og volum som drivere for M&A i restrukturering, kapasitet og volum som drivere for M&A i restruktureringer, 
 kapasitet og volum som drivere for M&A i kriser, kapasitet og volum som drivere for M&A og kriser, kapasitet og volum som drivere for M&A og krisesituasjoner,
 
 restrukturering, restruktureringer, 
 M&A og restrukturering, M&A i restrukturering, M&A i restruktureringer, M&A i kriser, M&A og kriser, M&A og krisesituasjoner, 
 forretningsportefølje, ombygging av forretningsportefølje, optimering av forretningsportefølje, 
 krise, kriser, 
 bedrift, virksomhet, selskap, aksjeselskap, firma
Figur 2: Tilpasning av kapasitet og volum ift. sprang i faste kostnader

Maksimering av kapasitetsutnyttelse minimerer normalt også enhetskostnadene. Dette betyr å plassere seg ved de grønne pilene i figuren – enten ved å bevege seg mot høyre med høyere volum – men like gjerne til venstre for å oppnå høy utnyttelse med lavere kapasitet, lavere volum og lavere faste kostnader.

Derfor er reduksjon i kapasiteten (ned til volumet) eller kjøp av volum (opp til kapasiteten) det første prinsippet for M&A og deal-making i nedgangstider. Dette motivet ligger langt unna driverne i oppgangstider – som f.eks. typisk er økte markedsandeler eller bedret distribusjon.

Det andre prinsippet for M&A i nedgangstider er bruk av relativ prising og fusjoner

I nedgangstider faller verdiene fort og raskere enn verdiforventningene. Derfor er det krevende å kjøpe volum for å bevege seg mot høyre i figur 2. Selgere aksepterer ikke brå verdifall og salg av «høns i regnvær». Mange salg stopper også fordi kjøpere ikke får finansiering.

Det andre prinsippet er at derfor at det er enklere å få igjennom en transaksjon med bytte av verdielementer gjennom relativ prising – enn det er å forhandle om absolutte verdier. Derfor er fusjoner et viktig virkemiddel for å tilpasse kapasitet til volum i en konjunkturnedgang.

Det tredje prinsippet for bruk av M&A i krisetider er frigjøring av arbeidskapital

I oppgangstider tenker vi for lite på at en gjennomsnittsbedrift binder ca. 20% av omsetningen i arbeidskapital. Et selskap med normalt driftsresultat og utbyttegrad er typisk selvfinansierende opp til ca. 6% årlig vekst. Kapitalknapphet er derfor sjelden på agendaen.

Men i nedgangstider blir det annerledes. En reduksjon i omsetning på 100 MNOK kan f.eks. både bedre kapasitetsutnyttelsen (ref. grønn pil i figur 2), og samtidig frigjøre opptil ca. 20 MNOK i likviditet. Denne effekten er også uavhengig av lønnsomhetsgraden fordi selv et salg av drift med lav lønnsomhet vil frigjøre arbeidskapitalen. Goodwill kommer i tillegg. Og i nedgangstider kan likviditetsfrigjøring være den viktigste prioriteten.

Det tredje prinsippet er derfor at en styrt reduksjon av omsetning i krevende tider ikke er defensivt, men derimot et offensivt trekk for å fremskaffe handlingsrom.

M&A (oppkjøp, fusjoner og virsomhetssalg) i nedgangstider utvikler konkurransekraft

I lavkonjunkturer reduseres det strategiske handlingsrommet. De tre viktigste prinsippene for konsistens mellom M&A og strategivalg i motgangstider er:
 1. Tilpasse volum ift. kapasitet og sprang i faste kostnader
 2. Utnytte potensialet i fusjoner (fremfor kjøp og salg)
 3. Frigjøre arbeidskapital gjennom styrt og selektiv reduksjon i omsetning
Slik beholdes og utvikles konkurransekraften – også i krisetider.

For en full versjon av denne artikkelen, se fagnotat #7: Vinn eller forsvinn - om M&A i krisetider.

Andre relevante artikler

Les om 5 innsikter til bedre strategier.
eller om Hvordan konkurrere effektivt i Norge.

Les også om en metode for operasjonell restrukturering, om snuoperasjoner i 10 trinn, om produksjons- og logistikkstrategier, om finansiell restrukturering, om finansieringsstrategier for vekstbedrifter, om valget mellom finansielle eller industrielle eiere, om et alternativt syn på verdivurderinger, om bruk av strategiske allianser/joint ventures som restruktureringsverktøy, og om systematisk utvikling av konkurransekraft.

Se egen artikkelserie: Strategi og taktikk i forhandlinger.

Relevante artikler i nedlastingssenteret: fagnotat #1: Etterkjøpsintegrasjoner - om synergier og dårlig håndverk, fagnotat #2: Strategi og riktig bruk av M&A, fagnotat #6: Snuoperasjoner og krisehåndtering, fagnotat #7: Vinn eller forsvinn - om M&A i krisetider, fagnotat #8: Hvordan M&A fremmer og hemmer konkurransekraft, fagnotat #11 Produksjonsstrategier - undervurderte og misforståtte, fagnotat #13: M&A oppkjøpsprosesser, fagnotat #14: M&A salgsprosesser, fagnotat #15: Bør du velge finansielle eller industrielle eiere?, fagnotat #22: En metode for operasjonell restrukturering, fagnotat #23: Finansielle restruktureringer, fagnotat #25: Finansieringsstrategier for vekstbedrifter, fagnotat #26: Et alternativt syn på verdivurderinger og finansmatematikk, eller fagnotat #27: Strategiske allianser og joint venture samarbeid.

Fakta

Remis AS ved Ketil Wig tilbyr bistand, assistanse og rådgivning til selskaper, bedrifter og virksomheter ifm. omstruktureringer. Typisk rolle er som konsulent / rådgiver og prosjektleder for lønnsomhets- og kapitalbindingsanalyser, etterfulgt av en ombygging av forretningsporteføljen og balansen i samarbeid med andre eksterne rådgivere som advokat og revisor.

 • 15+ gjennomførte komplekse omstruktureringer – både kriseorienterte og strategiorienterte. Fokus på ombygging av balanser for selskaper og virksomheter med tilhørende endringer i forretningsportefølje, selskaps- og kapitalstruktur, låneporteføljer og finansiering.
  Deltakelse i styringsgrupper i et antall andre omstruktureringer / restruktureringer som ekstern spesialist / ekspert.

 • Balansestørrelser fra ca. 200 – 2.500 MNOK.