Snuoperasjoner og likviditetskriser


Til forskjell fra omstruktureringer som prioriterer balanseorienterte tiltak, så har snuoperasjoner et mer driftsmessig krisepreg

... med stikkord: likviditet, kostnadsreduksjoner, nedbemanning, refinansiering og ”ny retning”. Håndtering av en akutt og høyrisiko likviditetskrise er et typisk startpunkt for en snuoperasjon. Slike situasjoner har også et bredere behov for balansering mellom interessentgrupper enn rene omstruktureringer – spesielt ift. ansatte og fagforeninger (i tillegg til eiere, kreditorer og långivere).

En snuoperasjon har flere agendaer

Snuoperasjoner har ofte flere agendaer – en kortsiktig operasjonell agenda (håndtering av en likviditetskrise og ”enkle” kostnadskutt) uten store konsekvenser for strategi og struktur, og så en dypere strategisk agenda som kan være svært kompleks og omfatte f.eks. endringer i fabrikkstruktur, selskapsstruktur og nedleggelse av deler av virksomheten. Denne dypere delen er en de fakto omstrukturering men ofte med sterke driftsmessige elementer i tillegg (f.eks. i forbindelse med endringer i produksjonsapparat eller organisering).

Kortsiktig trimming i en krisesituasjon må være konsistent med langsiktig verdiutvikling

Fordi omstruktureringen i en snuoperasjon normalt også betyr en irreversibel endring i strategi for et selskap eller en virksomhet, så er det spesielt viktig at prosjektledelsen evner å sette virksomheten på riktig spor, slik at den kortsiktige trimmingen i snuoperasjonen blir konsistent med hvordan selskapet kan bygge verdi på lengre sikt (se artikler om strategi). Dette er derfor et sentralt krav til gjennomføring av en snuoperasjon.

Figuren under er tatt fra fagnotat #6 og beskriver en 10 trinns prosess for en snuoperasjon. En web versjon finner du i denne artikkelen: Snuoperasjon i 10 trinn for et selskap eller virksomhet i krise, 
  
  snuoperasjon, snuoperasjoner, 

  omstrukturering, refinansiering, operasjonell omstilling, nedbemanning, likviditet, likviditetskrise,
  kostnadsreduksjon, kostnadsreduksjoner, omorganisering, organisasjonsendring, organisasjonsendringer, 
  eiere, kreditorer, banker, långivere, fagforeninger, strategi, strategivalg, 

  bedrift, virksomhet, selskap, aksjeselskap, firma

Andre relevante artikler

Les om 5 innsikter til bedre strategier.
eller om Hvordan konkurrere effektivt i Norge.

Les om snuoperasjoner i 10 trinn, om en metode for operasjonell restrukturering, om produksjons- og logistikkstrategier, om integrasjonsprosesser og synergier, om disrupsjon og effektiv ledelse, om finansiell restrukturering, om verdivurderinger, om M&As rolle i restrukturering og krisesituasjoner, om finansieringsstrategier for vekstbedrifter, om systematisk utvikling av konkurransekraft og konkurransestrategier, om systematisk forretningsutvikling, om vekststrategier og om vekst og KPI design, og om organisering og gjennomføring av strategiprosesser.

Se egen artikkelserie: Strategi og taktikk i forhandlinger.

Relevante artikler i nedlastingssenteret: fagnotat #3: Strategi og strategiprosesser - årsaker til manglende resultater, fagnotat #6: Snuoperasjoner og krisehåndtering, fagnotat #7: Vinn eller forsvinn - om M&A i krisetider, fagnotat #11 Produksjonsstrategier - undervurderte og misforståtte, fagnotat #16: Om strategi, konkurransekraft og konkurransestrategier, fagnotat #18: Vekststrategier - den viktigste driveren for økte eierverdier, fagnotat #19: Målstyring og KPIer for vekststrategier, fagnotat #20: Et rammeverk for systematisk forretningsutvikling, fagnotat #21: Om disrupsjon – og konsekvenser for styrer og ledelse, fagnotat #22: En metode for operasjonell restrukturering, eller fagnotat #23: Finansielle restruktureringer.

Fakta

Remis AS ved Ketil Wig tilbyr bistand, assistanse og rådgivning til selskaper, bedrifter og virksomheter i krisesituasjoner med krevende rammebetingelser rundt likviditet og kostnadsposisjon. Typisk rolle er som konsulent / rådgiver og prosjektleder for snuoperasjoner med deltakelse fra ledergrupper, interne linjeressurser og fagforeninger.

  • 10+ gjennomførte snuoperasjoner i ulike sektorer og bransjer. Fokus på håndtering av selskaper i likviditetskrise, kostnadsreduksjoner, omorganisering, refinansiering og etablering av ny strategisk retning.
    Deltakelse i styringsgrupper i et antall andre snuoperasjoner som ekstern spesialist / ekspert.

  • Virksomhetsstørrelser fra ca. 300 – 5.000 MNOK.