Nedlastingssenter for Ketil Wig og Remis AS

Her finner du en oversikt over publiserte fagartikler på Remis AS sine websider, og også en liste over nedlastbare pdf artikler i form av fagnotater. Både artiklene og fagnotatene beskriver grunnleggende strategiske problemstillinger og relevante metodeverktøy. Områder som dekkes er eksempelvis ulike typer M&A prosesser (f.eks. fordeler vs. ulemper ved et oppkjøp ift. en fusjon ift. en strategisk allianse), typiske fallgruver i integrasjoner og snuoperasjoner, eierstrategier og eierprosesser (corporate finance) for utvikling av eierverdier, styrets "corporate governance" rolle i M&A prosesser, etc. Andre artikler omhandler ren metodikk, f.eks. design av strategiprosesser, utvikling av konkurransestrategier, finansieringsstrategier for vekstbedrifter, omstruktureringer, forhandlinger, forhandlingsteknikk og bruk av taktikk, forretningsutvikling, verdivurderinger, etc. Det legges ut et nytt fagnotat (i pdf) eller en ny fagartikkel ca. hvert kvartal. Metodikken som beskrives i disse artiklene og fagnotatene er ikke kopiert generisk materiale, men er et resultat av forfatterens 35+ års erfaring med de valgte temaer. Materialet og metodikken er således egenutviklet og derfor copyright beskyttet.

Ta kontakt dersom du ønsker å bruke innholdet i artiklene i en kommersiell sammenheng.

Egen artikkelserie om forhandlinger

Se egen artikkelserie: Strategi og taktikk i forhandlinger.

Følgende fagnotater i pdf format er tilgjengelige for nedlasting (nummerrekkefølge). Disse fagnotatene inneholder samme informasjon som web artiklene, men de kan være lettere å lese eller distribuere - og figurene er i full størrelse.
Etter etterfølgende liste (under) er fagnotene også ordnet etter fagområde:

Her er en oversikt over fagartikler på disse websidene ordnet etter hovedtema:

Artikler om strategi, strategiprosesser og forretningsutvikling

Artikler om M&A og strukturell forretningsutvikling

Artikler om eierprosesser, eierstrategier og finansiering / Corporate Finance

Artikler om integrasjoner (etter oppkjøp og fusjoner), integrasjonsprosesser, synergier og "Post-Merger Integrations"

Artikler om omstrukturering/restrukturering og omstilling

Artikler om snuoperasjoner, kriser og kriseledelse