Prosessledelse innen M&A for ikke-finansielle mål (les mer om M&A)

I M&A prosjekter med mange interessenter og sensitive agendaer (som f.eks. eierstrategier, fusjoner, oppkjøp, virksomhetssalg, integrasjoner etc.) så kan en vesentlig del av verdiskapningen være knyttet til hvordan prosjektet gjennomføres - vel så mye som hva som blir gjort.

Denne artikkelen bygger på disse to grunnleggende artiklene om M&A og på denne om strategi og M&A. Du vil også ha nytte av å lese denne artikkelen om generell prosessdesign (uavhengig av M&A): designprinsipper for strategiprosesser.

En rådgivningsleveranse består konseptuelt sett av en blanding av 3 ulike del-leveranser: analyse, prosess og resultat. Hvordan disse 3 ingrediensene vektes og leveres har stor innvirkning på hva som oppnås ift. prosessens interessenter, hvordan de påvirkes og hvilke støtte de gir den løsningen som forhandles frem.

Ulike typer M&A prosjektmål i oppkjøp og fusjonsprosesser

Noen relevante eksempler kan være å kjøre et prosjekt på en måte som gjør at alle eiere kan samle seg om én løsning, eller å bygge bro mellom ansatte som foretrekker en industriell eier og aksjonærer som ønsker en finansiell eier og bare tenker "pris".

Nødvendige kompetansekrav til M&A prosessledelse utover finans

Det å gjennomføre sensitive M&A oppdrag på en måte som skaper denne typen merverdi krever prosjektlederegenskaper langt utover faget finans (som er den enkle delen). Andre kompetanseelementer inkluderer evne til å få tillit fra eiere med ulike mål og motiver; evne til å bygge vinn-vinn løsninger og å oppnå aksept for dem; empati og lytte-egenskaper; evne til å rydde i en uoversiktlig situasjon og dra ut det vesentlige, for så å oversette det vesentlige til merverdi for hver enkelt interessent.
Eksempler på relevante M&A prosessmål, 
  
  prosessledelse, M&A prosessledelse, M&A mål, M&A prosessmål, M&A prosjektmål, mål for M&A prosjekter, 
  eierstrategi, eierstrategier, eierprosess, eierprosesser, prosessleveranse, M&A prosessleveranse, 

  oppkjøp, fusjoner, virksomhetssalg, bedriftssalg, selskapssalg, 

  bedrift, virksomhet, selskap, aksjeselskap, firma
Figur 1: Eksempler på relevante M&A prosessmål

Prosessleveransen består i å håndtere interessentene i en optimal rekkefølge og med tilpassede budskap for å bygger merverdi og oppnå prosessmålene.

Andre relevante artikler

Les også om valget mellom finansielle eller industrielle investorer/eiere og om finansiell restrukturering.

Se egen artikkelserie: Strategi og taktikk i forhandlinger.

For andre artikler se i nedlastingssenteret, og for teknikker knyttet til riktig prosess-design, se spesielt fagnotat #3: Strategi og strategiprosesser - årsaker til manglende resultater.

Relevante elementer i M&A prosessdesign

Remis AS ved Ketil Wig tilbyr bistand, assistanse og rådgivning til selskaper, bedrifter og virksomheter innen utvikling av M&A strategier og gjennomføring av M&A oppdrag, f.eks. vekststrategier, oppkjøp av virksomheter, fusjoner, virksomhetssalg, partnersøk og partnersøkprosesser, industrisamarbeid, forhandlinger av strategiske allianser og joint ventures. Typisk rolle er som prosjektleder for M&A prosesser i samarbeid med bedriftens egne ressurser og andre eksterne rådgivere som advokater, revisorer/due diligence ressurser og PR rådgivere.

Her er noen eksempler på relevante faktorer knyttet til M&A prosessledelse:

  • Hvilke delmål skal oppnås utover "de harde resultatene"?

  • Hvem er interessentene, hvilke motiver og mål har hver enkelt, hva er vesentlig for hver enkelt?

  • Hvilke kombinasjoner av løsningselementer bygger bro mellom interessentene og i hvilken grad?

  • Hvordan skal interessentene involveres: hvor mye, når, på hvilken måte og i hvilken rekkefølge?